SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)

Home      • Biography      • Advice on Dhamma      • Dhamma Books      • Dhamma Talks(mp3)      • Gallery      • Location

SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
    SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)

တရားေတာ္မ်ား 

လစဥ္လိုက္တရားေတာ္မ်ား 

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္၊ ဓမၼာႏုပႆနာ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး(အနိစၥဆရာေတာ္)

မတ္လ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
 

မတ္လ ၁ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၃ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၃.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

ေဖေဖာ္၀ါရီီ ၄ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၄.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၅ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၅.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၆ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၆.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

ေဖေဖာ္၀ါရီီ ၇ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၇.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၈ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၈.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၉ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၉.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၀ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၀.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၁ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၁.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၂.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၃ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၃.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၄ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၄.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၅ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၅.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

ေဖေဖာ္၀ါရီီ ၁၆ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၆.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၇ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၇.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၈ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၈.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၁၉ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၁၉.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၀ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၀.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၁ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၁.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၂ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၂.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၃ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၃.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၄ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၄.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၅ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၅.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၆ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၆.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၇ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၇.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၈ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၈.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
  Part 2 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၂၉ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၂၉.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၃၀.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

မတ္လ ၃၁ရက္ေန႕ ၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္
(၃၁.၃.၂၀၁၂)

  Part 1 Click here to play | Download
 

တရားေတာ္မ်ား 

လစဥ္လိုက္တရားေတာ္မ်ား 

Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 

Top

SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)   SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)

Home      • Biography      • Advice on Dhamma      • Dhamma Books      • Dhamma Talks (mp3)     • Location

SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)

Copyright © 2008 by Pakoku Sayadaw.  Powered by New Tech.  Last Modified : 11 Dec, 2011.

SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)
SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma) SAYADAW INDOBHASA (Pakoku Sayadaw), Myanmar (Burma)

tumblr statistics